SOBRE MI

Tot i que la meva afició (un pèl tardana) és la fotografia, la meva formación acadèmica i professional és la d'Enginyer en Informàtica.

El meu estil fotogràfic, com tot a la vida, ha anat evolucionant amb el pas del temps, per bé que ha estat en aquesta darrera època qual el canvi ha estat més radical. He anat passant de mostrar les coses que hi ha en un lloc, a mirar de plasmar les coses que passen en aquest lloc, intentant donar testimoni del que passa al meu voltant (Watching Things Happen).

Penso que cal recórrer un llarg camí fins a trobar una visió fotogràfica i una forma d’expressar-nos que ens sigui pròpia. Estic segur que tot aquest recorregut només es pot fer treballant molt i fent moltes fotos (però moltes, eh?). També crec que la millor manera d’encaminar tot aquest treball és plantejar-lo a partir de sèries o de projectes fotogràfics personals.